Aktualności

Informacja o dniu wolnym

 
 
17 czerwca 2022 r. ( piątek ) jest dniem wolnym dla pracowników
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp .z o.o. za
odpracowaniem 25 czerwca  2022 r. ( sobota) Zarządzenie nr. 5/2022 r. z
dn. 03.05.2022 r. Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej , w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy.