Aktualności

dot. przetargu na dostawę ciągnika - wyjaśnienia i zmiany SIWZ - 25.08.15r.

Wyjaśnienia na zapytania nr. 2

Zmiana SIWZ nr. 2

Zmieniony załącznik nr. 4 (Specyfikacja techniczna)