Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na dostawę używanego samochodu typu śmieciarka

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 Wzór umowy