Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Małkinia Górna, dn. 25.05.2018

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Państwa że:

 

Administratorem Państwa danych jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

z siedzibą: ul Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Annę Bauta

                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                       tel. 296448662

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zawartych umów .

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, realizacja umowy której Państwo są stroną, realizacja obowiązku prawnego wynikającego              z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i czas archiwizacji wynikający z przepisów.

Mają Państwo prawo do:

1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.      przenoszenia danych,

5.      cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Państwa dane są:

Pobrane dobrowolnie.

Państwa dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji  i profilowaniu.